أبجد

ابجد

برنامه‌ای بسیار سبک و جامع برای کار کردن با حروف ابجد

ابجد_abjad

حروف ابجد (یا حروف جُمل) شیوه ای برای مرتب سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند.
حروف ابجد به این صورت هستند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف اختصاص یافته است (جدول ابجد) ، که به آن حساب ابجد یا حساب جمل می گویند.
برای آسانی حفظ کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ – هَوَزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَذْ – ضَظِغْ» از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود.

با توجه به جدول، از طریق حساب ابجد می توان عدد منطبق بر هر کلمه ای را محاسبه کرد مثلاً کلمه علی (ع ، ل، ی) طبق حساب ابجدی این گونه محاسبه می شود:
(ع) ۷۰ + (ل) ۳۰ + (ی) ۱۰ = ۱۱۰٫

با توجه به اکتشافات اخیر (آثار رأس شَمره در شمال سوریه)، شاید الفبای خط اوگارتی ها، نخستین الفبایی باشد که تاکنون شناخته شده است. نگارش این کتیبه ها که به خط میخی شبیه است به اواسط هزاره دوم پیش از میلاد می رسد. این ترتیب الفبای عبری آرامی با الفبای انگلیسی هم در ترتیب قدری همانندی دارد: ابجد و abcd کلمن و KLMN قرشت و QRST.

این برنامه شامل سه قسمت است:
۱- تبدیل حروف به اعداد.
۲-الف- تبدیل عدد به همه حالت های ممکن ترکیب حروف.
۲-ب- تبدیل عدد به کلمات معنی دار با استفاده از فرهنگ سه جلدی معین با بیش از ۳۲ هزار واژه.
۳- راهنمای ابجد جهت آشنایی با حروف ابجد و کاربردهای آن.

به غير از حروف أبجد كبير كه بسيار مورد استفاده قرار می گیرد، انواع دیگری هم وجود دارد که ۱۵ نمونه دیگر در این برنامه گنجانده شده است که بعضی از این موارد در علم رمزنگاری و رمزگشایی، جفر، تاریخ، و … کاربرد دارند.

انواع حروف قابل استفاده در این برنامه:

۱- أبجد کبیر
۲- معكوس ابجد کبیر
۳- أبجد صغير
۴- أبجد وسط
۵- أبجد أبجدی
۶- أبجد وضعی
۷- أبجد تعدیل
۸- أبجد مغربی
۹- ابجد مغربی تعدیل
۱۰- ابجد مغربی مراتب
۱۱- أبتث
۱۲- أبتث معکوس
۱۳- أهطم
۱۴- أهطم معکوس
۱۵-أيقغ
۱۶- أيقغ معکوس
۱۷- أيقغ مراتبی
۱۸- أجهب
۱۹- أجذش
۲۰- أرغی

دریافت از بازار